Do zakresu pomocy prawnej z zakresu prawa karnego  i karnoskarbowego należą w szczególności:

  • obrona osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz w toku postępowania sądowego,
  • sporządzanie pism procesowych, apelacji, zażaleń i wniosków,
  • sporządzanie wniosków o udzielenie przerwy w wykonaniu kary, zawieszenia wykonania kary, odroczenia wykonania kar oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym wywołanym wniesieniem tych środków,
  • sporządzanie wniosków o wydanie wyroku łącznego i reprezentacja w postępowaniu sądowym wywołanym jego wniesieniem,
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwami,
  • przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia i popieranie go przed sądem.

W zakresie prawa karnego skarbowego Kancelaria oferuje również kompleksowe wsparcie w ramach postępowania podatkowego/kontrolnego, które zazwyczaj towarzyszy postępowaniu karnoskarbowemu.

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.