W zakresie obsługi podmiotów gospodarczych jesteśmy w stanie realizować wsparcie doraźne, wynikające z aktualnych potrzeb i problemów przedsiębiorstwa, jak i stałą współpracę. Obszar realizowanych przez Kancelarię usług zawsze wynika z charakteru powierzonej nam sprawy czy też zadań pozostawionych naszym prawnikom.

W ramach stałej współpracy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy realizowanej w następujących czynnościach:

  • reprezentowanie Klienta w trakcie prowadzonych negocjacji biznesowych, mediacji czy też podczas wypracowywania kontraktów,
  • reprezentowanie w postepowaniach sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego, podatkowego, karnoskarbowego,
  • bieżące doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych,
  • działania windykacyjne (dochodzenie należności od dłużników; windykacja przebiega zarówno w trybie postepowania polubownego, jak i sądowego),
  • przygotowywanie pełnej dokumentacji firmowej tj. umów handlowych, dokumentacji związanych z obradami i zgromadzeniami wspólników lub zarządu, w tym dotyczących kapitału zakładowego – jego podnoszenia lub obniżenia, sprzedaży udziałów, ustalenia dopłat, udzielenie i odwołanie prokury, zmian w składzie organów Spółki etc.,
  • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością członków zarządu wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, wobec wspólników, za szkody wobec spółki oraz za zobowiązania podatkowe jak również wyłączenia wspólnika ze Spółki.

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.