W zakresie obsługi podmiotów gospodarczych jesteśmy w stanie realizować wsparcie doraźne, wynikające z aktualnych potrzeb i problemów przedsiębiorstwa, jak i stałą współpracę. Obszar realizowanych przez Kancelarię usług zawsze wynika z charakteru powierzonej nam sprawy czy też zadań pozostawionych naszym prawnikom.

W ramach stałej współpracy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy realizowanej w następujących czynnościach:

  • reprezentowanie Klienta w trakcie prowadzonych negocjacji biznesowych, mediacji czy też podczas wypracowywania kontraktów,
  • reprezentowanie w postepowaniach sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego, podatkowego, karnoskarbowego,
  • bieżące doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych,
  • działania windykacyjne (dochodzenie należności od dłużników; windykacja przebiega zarówno w trybie postepowania polubownego, jak i sądowego),
  • przygotowywanie pełnej dokumentacji firmowej tj. umów handlowych, dokumentacji związanych z obradami i zgromadzeniami wspólników lub zarządu, w tym dotyczących kapitału zakładowego – jego podnoszenia lub obniżenia, sprzedaży udziałów, ustalenia dopłat, udzielenie i odwołanie prokury, zmian w składzie organów Spółki etc.,
  • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością członków zarządu wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, wobec wspólników, za szkody wobec spółki oraz za zobowiązania podatkowe jak również wyłączenia wspólnika ze Spółki.

PARTNERZY

Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.