Z uwagi na prężnie rozwijający się rynek nieruchomości, pojawia się potrzeba regulacji stosunków prawnych w tym zakresie. Nie rzadko dochodzi do potrzeby zasięgnięcia porady prawnej profesjonalisty z tej dziedziny, gdyż tematyka z uwagi na swoją specyfikę może dotykać różnych gałęzi prawa, m. in prawa cywilnego ale też administracyjnego. Również kwestie regulacji stosunku prawnego do lokali mieszkalnych i użytkowych są jednymi z najbardziej newralgicznych problemów obrotu prawnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Kancelaria oferuje obsługę również w tym zakresie, obejmującym m.in.:

 • analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, w tym umów przedwstępnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
 • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń administracyjnych,
 • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi,
 • reprezentowanie w spawach o zasiedzenie nieruchomości,
 • reprezentowanie w sprawach o wydanie nieruchomości,
 • reprezentowanie w sprawach o zniesienie współwłasności
 • ustanawianie odrębnej własności lokali,
 • obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
 • ustanawianie zarządu nieruchomości,
 • prowadzenie spraw o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu lokali komunalnych od gmin,
 • prowadzenie spraw o eksmisję.

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.