Kancelaria obsługuje procesy uzyskiwania koncesji, zezwoleń, licencji oraz zgód na wykonywanie określonych przedsięwzięć gospodarczych.

Pomagamy w uzyskaniu m.in.:

  • koncesji na ochronę osób i mienia
  • koncesji na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót paliwami oraz energią,
  • zezwolenia na sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych,
  • zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych (np. organizacja loterii),
  • zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • zezwolenia na wytwarzanie i dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, prowadzenie aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych,
  • zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego,
  • zezwolenia na przetwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego,
  • wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej (np. usługi detektywistyczne, prowadzenie agencji pracy, indywidualna praktyka lekarska, działalność kantorowa, prowadzenie biura podróży).

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.