Obowiązki podatkowe przedsiębiorcy to jedno z ważniejszych i bardziej strategicznych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kompleksowość obsługi Kancelarii oferowanej podmiotom gospodarczym polega również na zapewnieniu bieżącego doradztwa w zakresie podatków, w szczególności odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Reprezentujemy również Klientów przed organami Krajowej Administracji Skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi.

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa podatkowego w następujących obszarach:

  • bieżące konsultacje oraz porady podatkowe, sporządzanie opinii podatkowych,
  • reprezentacja w procesie kontroli podatkowej, w postępowaniach podatkowych na wszystkich etapach postępowania zarówno przed organami jak i przed sądami administracyjnymi,
  • występowanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpetacji podatkowej,
  • organizacja działalności gospodarczej związanej z obowiązkami w zakresie podatku akcyzowego (składy podatkowe, zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, zgłoszenie akcyzowe).

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.