Wspieramy naszych klientów w następujących obszarach:

  • obsługa prawna realizacji inwestycji budowlanych oraz procesu inwestycyjnego, w tym w zakresie sporów z wykonawcami, podwykonawcami i inwestorami,
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych mających na celu uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń, w tym przede wszystkim zezwolenia na budowę, pozwoleń na użytkowanie oraz w sprawach dotyczących wstrzymania robót lub nakazania rozbiórki obiektu,
  • dochodzenie roszczeń z umów o roboty budowlane.

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.