Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Regulacje prawa cywilnego dotyczą w zasadzie wszystkich dziedzin życia społecznego. Z bogatej oferty usług należy wymienić:

  • opiniowanie projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem orz interesem klienta,
  • przygotowywanie analiz prawnych oraz opinii prawnych,
  • sporządzanie wezwań do zapłaty, projektów ugód sądowych, pozwów, wniosków, i innych,
  • reprezentowanie strony przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym,
  • sporządzanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym — zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, wnioski o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
  • prowadzenie negocjacji oraz udział w mediacji w celu polubownego zakończenia sporu,
  • udzielanie porad prawnych i reprezentowanie w postępowaniach sądowych w sprawach o wykonanie umowy lub zapłatę należności w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym i zwyczajnym,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.