W ramach działu prawa administracyjnego, podejmujemy się między innymi prowadzenia spraw w zakresie:

  • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej,
  • prowadzenia postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • występowania w postępowaniach podatkowych przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym uzyskiwania interpretacji podatkowych,
  • ustalenia wysokości opłat adiacenckich i opłat za użytkowanie wieczyste,
  • uzyskiwania decyzji administracyjnych (np. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, czy pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego),
  • uzyskiwania zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej,
  • sporządzania pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych,
  • przygotowywania opinii prawnych, analiz i doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego.

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.