Pomoc świadczona pracownikom obejmuje, w szczególności dochodzenie roszczeń o:

  • zaległe wynagrodzenie,
  • odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu lub mobbing,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
  • inne świadczenia pracownicze.

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.