Wynagrodzenie adwokackie ustalane jest indywidualnie, na podstawie umowy z Klientem.
O wysokości honorarium decyduje rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania i zaawansowania, a przede wszystkim wymagany nakład pracy adwokata.

Do wynagrodzenia adwokackiego należy doliczyć podatek VAT, albowiem usługi prawne opodatkowane są 23% stawką podatku od towarów i usług.

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności honorarium na raty, a w szczególnych sytuacjach Kancelaria może świadczyć bezpłatną pomoc prawną dla osób fizycznych, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Rozliczenie może mieć charakter:

  • ryczałtowy (obejmuje wówczas stałą stawkę wynagrodzenia),
  • godzinowy (wynika z godzinowego nakładu pracy adwokata),
  • premiowy (tzw. succes fee - premia od sukcesu).

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.