Od niespełna miesiąca obowiązują nowe przepisy dotyczące przewozów produktów objętych systemem monitorowania drogowego i kolejowego, które wprowadziło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Od 21 kwietnia 2023 r. obowiązkiem zgłoszenia do rejestru SENT będą objęte zboża, jaja, mięso drobiowe oraz produkty pszczele, bez względu na ich ilość w przesyłce.

Czym jest system SENT?

Drogowy i kolejowy przewóz tzw. towarów wrażliwych oraz obrót paliwami opałowymi jest monitorowany przy użyciu systemu teleinformatycznego, zwanego systemem SENT od skrótu System Elektronicznego Nadzoru Transportu.

System SENT obejmuje monitorowanie przewozu i obrotu towarów:

  • rozpoczynającego i kończącego się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski,
  • rozpoczynającego i kończącego się poza terytorium Polski,
  • rozpoczynającego się poza i kończącego się na terytorium Polski.

Wysyłka, odbiór i dalszy przewóz określonych towarów wymaga nie tylko zgłoszenia do systemu, ale także aktualizowania i uzupełniania zgłoszeń. Przy przewozie wprowadzono również obowiązek wyposażenia pojazdu w urządzenie udostępniające dane geolokalizacyjne.

Wprowadzenie systemu podyktowane było koniecznością realizacji ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. ustawa SENT) został utworzony rejestr zgłoszeń SENT, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Dostęp do rejestru odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Jakie kategorie towarów obejmuje nowelizacja przepisów?

Zmiany w systemie SENT dotyczące monitorowania przewozu określonych grup towarów wynikają w pewnym stopniu z nowych regulacji wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu produktów rolnych z Ukrainy.

Systemem SENT został objęty przewóz towarów, tj. produktów rolnych podzielonych na sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013:

  • zbóż (część I), jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg – kod w rejestrze SENT to 000101,
  • jaj (część XIX), jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 sztuk – kod w rejestrze SENT to 000102,
  • mięsa drobiowego (część XX), jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg – kod w rejestrze SENT to 000103,
  • produktów pszczelich (część XXII), jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg – kod w rejestrze SENT to 000104.

Kiedy powstaje obowiązek zgłoszenia przewozu do systemu?

Obowiązek zgłaszania do rejestru SENT dotyczy:

  • wewnątrzwspólnotowych nabyć wskazanych powyżej towarów,
  • przewozów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium RP.

Wyjątkiem, jeśli chodzi o zgłoszenie przewozu, jest sytuacja, kiedy przewóz realizowany jest na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, tzn. rozpoczyna się na terytorium Polski.

Gdzie szukać aktualności co do systemu SENT?

Informacji na temat zmieniających się przepisów dotyczących monitorowania przewozu najlepiej szukać na stronach internetowych Krajowej Informacji Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów. Instytucje te na bieżąco informują o zmianach w zakresie przepisów i datach wejścia w życie nowelizacji.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalii Mąki oferuje kompleksową obsługę prawną dla klientów biznesowych. Zajmuję się wsparciem prawnym dla branży transportowej. Pomagam w procedurach rejestracji do systemu SENT, wspieram w bieżącej działalności. Zachęcam do lektury innych artykułów na blogu, w których będę omawiać problematykę monitorowania przewozu określonych grup towarów. Zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

 

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.