Na stronie ZUS pojawiła się informacja oraz dotycząca sposobu składania wniosku o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz WZÓR wniosku zarówno składany w postaci papierowej jak i elektronicznej.

Całość wniosku znajduje się na stronie internetowej ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396?fbclid=IwAR2VsknovrlGBlSVkWAlRGaJ7InewgvFiHJwcA1HhQw7gVpR0UDhqv3BSoA

 

 

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.