Od marca 2017 r. w Kodeksie postępowania cywilnego w dziale o egzekucji z ruchomości obowiązują przepisy o sprzedaży w drodze elektronicznej licytacji komorniczej. Dopiero po trzech latach udało się wdrożyć system elektroniczny do ich przeprowadzania.

System E-licytacje ma zatem za zadanie obsługiwać elektroniczne licytacje publiczne do sprzedaży ruchomości, nieruchomości, wierzytelności lub praw w drodze licytacji publicznej. System jest prowadzony przez Krajową Radę Komorniczą na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń i ogólnych warunków użytkowania.

Portal jest dostępny pod poniższymi linkami:

www.e-licytacje.komornik.pl

www.elicytacje.komornik.pl

Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej składa się przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji do komornika który prowadzi postepowanie egzekucyjne. Zatem taka sprzedaż nie nastąpi z urzędu, to wierzyciel musi zainicjować taki tryb.

W praktyce, poszczególne licytacje będą wyglądały podobnie jak te z portalu Allegro. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni. Oczywiście, warunkiem udziału w licytacji jest wpłata wadium.

Póki co, w systemie, który dopiero co został uruchomiony na próżno szukać szerokiej oferty ruchomości czy nawet nieruchomości (taka możliwość dotyczy tylko gruntów niezabudowanych oraz zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub użytkowym, jeżeli w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji nie dokonano zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie wystąpiono o udzielenie zezwolenia na użytkowanie), choć można się domyślać, że to tylko kwestia czasu.

Wydaje się, że rozwiązanie umożliwiające licytowanie konkretnych przedmiotów z domu, bez wizyt u komornika, jak również bezpośredni dostęp do prowadzonych licytacji daje nadzieję, że ta forma egzekwowania długów przyniesie w końcu wymierne efekty – egzekucja będzie szybsza a przede wszystkim skuteczniejsza.

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
Zadzwoń
Świadomy wybór.
Zadzwoń: +48 791 999 626
Profesjonalne wsparcie. Pełne zaufanie.